56 podejrzanych zakładów w pierwszym kwartale tego roku wg raportu IBIA

Badania i Raporty Kanada
Wiktor Czerwiński 25/04/2024

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2024

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. uczciwości zakładów (IBIA) zgłosiło właściwym organom 56 ostrzeżeń dotyczących podejrzanych zakładów w pierwszym kwartale 2024 r. Piłka nożna i tenis stanowiły 68% przypadków.

Łącznie w pierwszym kwartale 2024 r. odnotowano wzrost o 65% w porównaniu z 34 alertami w czwartym kwartale 2023 r. i wzrostem o 12 % w porównaniu ze skorygowaną łączną liczbą 50 alertów za I kwartał 2023 r. Wszystkie alerty IBIA są identyfikowane na podstawie danych kont klientów członków IBIA, które obejmują ponad 50 firm i 125 marek zakładów sportowych, co czyni IBIA największym tego typu monitorem uczciwości na świecie.

56 przypadków podejrzanych zakładów w pierwszym kwartale dotyczyło sześciu dyscyplin sportowych w 21 krajach i na pięciu kontynentach. Inne kluczowe dane za I kwartał 2024 roku:

  • Piłka nożna miała największą liczbę alertów według dyscyplin sportowych – 24, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z 16 zgłoszonymi w Q4 2023 r. i o 60% wzrost w porównaniu z 15 zgłoszonymi w Q1 2022 r.
  • Najwięcej ostrzeżeń krajowych odnotowano w Turcji – 8 (pięć w piłce nożnej, dwa w tenisie i jeden w koszykówce).
  • 41% wszystkich alertów w I kwartale dotyczyło wydarzeń sportowych odbywających się w Azji, na drugim miejscu znalazły się Ameryka Północna i Południowa, po 18%.
  • Zidentyfikowano tylko 4 zdarzenia w Europie, co oznacza spadek o 76% w porównaniu z 17 w IV kwartale 2023 r.

Khalid Ali, dyrektor generalny IBIA, powiedział:

„W pierwszym kwartale odnotowano wzrost liczby zgłaszanych alertów podkreślających ciągłe wyzwania, przed którymi stoją nasi członkowie, władze sportowe i organy regulacyjne w związku z działalnością korupcyjną, przy czym w naszym raporcie za pierwszy kwartał dominowała piłka nożna i Azja. Alerty IBIA są wspierane przez szczegółowe dane dotyczące globalnych kont klientów, dostępne wyłącznie dla IBIA i jej członków, których liczba stale rośnie, poszerzając nasz wiodący na świecie zasięg rynku. Dane konta dostarczają informacji dowodowych niezbędnych do prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji. IBIA zobowiązuje się do dalszej ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami i zapewniania tej ważnej bazy danych.”

Raport za pierwszy kwartał skupia się na dostępności zakładów sportowych w Kanadzie oraz na porównaniu podejścia polegającego na licencjonowaniu w Ontario z podejściem monopolistycznym w pozostałej części kraju.

IBIA opublikowała niedawno raport na temat dostępności produktów związanych z zakładami sportowymi, w którym podkreślono, że Ontario jest wiodącą jurysdykcją regulowaną w zakresie gier hazardowych, przy oczekiwanej dystrybucji regulowanych zakładów sportowych na poziomie 92% w 2024 r. i prognozie wzrostu do 97% w 2028 r.

Podczas gdy w pozostałej części Kanady łącznie przewiduje się, że w 2024 r. wskaźnik „kanalizacji” wyniesie około 11%, a do 2028 r. – 13%.

Więcej informacji o IBIA

IBIA reprezentuje obecnie ponad 60% prywatnych operatorów zakładów sportowych licencjonowanych w Ontario, a Glitnor został niedawno ogłoszony jako najnowszy operator, który dołączył do stowarzyszenia w tej prowincji.

IBIA jest organizacją non-profit, która nie ma konkurencyjnych konfliktów ze świadczeniem usług komercyjnych dla innych sektorów i jest prowadzona przez operatorów dla operatorów w celu ochrony regulowanych rynków zakładów sportowych przed ustawianiem meczów. Globalna sieć monitorująca IBIA to wysoce skuteczne narzędzie antykorupcyjne, wykrywające i zgłaszające podejrzane działania na regulowanych rynkach zakładów.

Poprzez globalną sieć monitoringu IBIA możliwe jest śledzenie aktywności transakcyjnych powiązanych z indywidualnymi rachunkami klientów. Członkowie IBIA mają obroty w zakładach bukmacherskich wynoszące ponad 300 miliardów dolarów rocznie, co stanowi około 50% globalnego, regulowanego komercyjnie sektora zakładów sportowych stacjonarnych i internetowych oraz ponad 50% w przypadku samych zakładów online.

W rocznym raporcie IBIA dotyczącym rzetelności za 2023 r. wyszczególniono 184 alerty zgłoszone w tym roku, co oznacza spadek o 101 (tj. 35%) w porównaniu ze skorygowaną liczbą 285 alertów za 2022 r. Alerty IBIA przyczyniły się do dochodzeń, które w 2023 r. zakończyły się pomyślnym nałożeniem sankcji na 21 klubów, zawodników i działaczy, co stanowi wzrost w porównaniu z 15 sankcjami nałożonymi w 2022 r.

Pełen raport za Q1 2024 jest dostępny tutaj.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL