Badanie: Finowie raczej negatywnie nastawieni do hazardu

Badania i Raporty
Wiktor Czerwiński 17/04/2024

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024

Postawy wobec hazardu w Finlandii różnią się w zależności od grupy wiekowej, chociaż jej mieszkańcy mają głównie negatywne podejście do hazardu. Według badania populacyjnego przeprowadzonego w 2023 r. nastawienie do hazardu stało się bardziej negatywne w młodszych grupach wiekowych, a w starszych – bardziej pozytywne. Poprzednie badanie przeprowadzono w 2019 roku.

Badanie przeprowadzone przez Fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) wykazało, że w starszych grupach wiekowych, tj. 45–59 i 60–74 lata, nastawienia stały się nieco bardziej pozytywne w porównaniu do badań zarówno z 2019 jak i 2011 roku. Z kolei w młodszych grupach wiekowych nastawienia stały się bardziej negatywne zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie.

Postawy wobec hazardu mierzono za pomocą kilku indywidualnych stwierdzeń. W 2023 r. większość (90%) respondentów uważała, że nie należy zachęcać do hazardu, a 61% uważało, że istnieje zbyt wiele okazji do uprawiania hazardu. Jednakże 58 procent respondentów uważało, że ludzie mają prawo grać, kiedy tylko chcą. Jeden na pięciu respondentów (20%) uważa, że ogólnie rzecz biorąc, hazard przynosi korzyści społeczeństwu.

Poszczególne wypowiedzi mierzące postawy wobec hazardu, odsetek respondentów w wieku 15–74 lata w 2023 r. (%). / Źródło: thl.fi

„Postawy wobec hazardu oraz kilka indywidualnych pytań dotyczących opinii respondentów odzwierciedla zmianę postaw, która jest zgodna ze zmianami, jakie zaszły w hazardzie. Najbardziej wyraźne zmiany w spadku hazardu i bardziej krytycznym podejściu do hazardu zaobserwowano u młodych dorosłych” – mówi Anne Salonen, kierownik ds. badań w THL.

„Opinie wyrażane przez respondentów pokazały także, że w poglądach kobiet, mężczyzn i osób w różnym wieku występuje częściowa odwrotna tendencja” – kontynuuje Salonen.

Zdania respondentów były podzielone także w poszczególnych kwestiach dotyczących ich opinii.

Hazard jest coraz rzadszy i bardziej okazjonalny

W 2023 r. 70% osób w wieku 15–74 lat w Finlandii kontynentalnej grało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na poziomie populacji jest to około 2,5 miliona osób. Hazard był najczęstszy wśród mężczyzn oraz osób w wieku 45–59 lat.

Liczba osób uprawiających hazard spadła w latach 2019–2023.

Hazard stał się coraz bardziej okazjonalny. Finowie zazwyczaj uprawiają hazard rzadziej niż raz w miesiącu. Do 2015 roku Finowie grali najczęściej raz w tygodniu.

Zmniejszyła się także liczba osób angażujących się w kilka różnych rodzajów gier. Nie zmieniły się natomiast kwoty wydawane na hazard.

Hazard online jest bardzo powszechny w Finlandii. W 2023 r. aż 44% graczy będzie grać w gry hazardowe online.

Wzrost problemów z hazardem wśród mężczyzn

W 2023 r. cztery procent Finów uprawiało hazard na poziomie umiarkowanego ryzyka lub problematycznego. Odsetek tych respondentów wzrósł w porównaniu z latami 2019 i 2011.

Wynik oznacza, że około 151 000 mieszkańców Finlandii kontynentalnej ma problem z hazardem, który powoduje, że doświadczają indywidualnej lub znaczącej szkody oraz objawów uzależnienia.

Problemy z hazardem były najczęstsze wśród mężczyzn i młodych dorosłych.

„Zaskakującym odkryciem jest to, że nie zaobserwowano spadku liczby problemów z hazardem wśród młodych dorosłych i stały się one jeszcze częstsze wśród mężczyzn pomimo ogólnego ograniczenia hazardu” – mówi badaczka Tanja Grönroos z THL.

„Można to wytłumaczyć takimi czynnikami, jak nawyki hazardowe. Mężczyźni i młodzi dorośli preferują szybkie gry, o których wiadomo, że są szkodliwe, oraz gry online, w tym te, których nie zapewnia monopol hazardowy” – mówi Grönroos.

Bez zmian jeśli chodzi o nielegalny hazard

Siedem procent Finów korzysta z zagranicznych(tj. innych niż Veikkaus Oy) platform hazardowych online (około 251 000 osób na poziomie populacji). Udział ten obejmował osoby, które grały w gry internetowe firmy Paf (Ålands Penningautomatförening) oraz innych zagranicznych dostawców gier. W gry internetowe niedostarczane przez monopolistycznego operatora Veikkaus najczęściej grali mężczyźni (12%) i osoby w wieku 18–29 lat (15%).

W skali całej populacji nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie offshore hazardu online w porównaniu do 2019 roku. Stwierdzono jednak wyjątek w grupie osób w wieku 45–59 lat, gdzie nastąpił wzrost udziału w offshore hazardzie.

Bardziej szczegółowe badanie wykazało, że chociaż w 2023 r. nie nastąpiła żadna zmiana w liczbie zagranicznych gier hazardowych online w porównaniu z 2019 r., w dłuższej perspektywie nastąpił wzrost liczby takich gier. Od 2019 roku granie w gry online Pafa stało się coraz bardziej powszechne.

Poparcie dla monopolu hazardowego wzrosło wśród kobiet, a spadło wśród mężczyzn

W 2023 r. 74 proc. respondentów uważało, że monopol hazardowy to dobry sposób na ograniczenie negatywnych skutków hazardu. W perspektywie krótko- i długoterminowej wzrosło poparcie dla monopolu jako środka zapobiegania szkodom.

Wyraźnie większy odsetek kobiet (82%) niż mężczyzn (65%) uważał, że monopol jest dobrym sposobem na ograniczenie negatywnych skutków hazardu. Poparcie dla monopolu wzrosło wśród kobiet, a spadło wśród mężczyzn.

Szczególnie najmłodsze i najstarsze grupy wiekowe uznały, że monopol jest dobrym sposobem na ograniczenie negatywnych skutków hazardu.

Badanie populacyjne dotyczące hazardu w Finlandii w 2023 r

Aktualnie publikowane wyniki opierają się na fińskim badaniu populacji hazardu, które przeprowadza się co cztery lata od 2007 roku.

Ogółem w badaniu przeprowadzonym w 2023 r. wzięło udział 5977 osób w wieku 15–74 lat mieszkających w Finlandii kontynentalnej. Badanie jest najważniejszym źródłem informacji na temat hazardu wśród ludności Finlandii.

W 2023 r. dane do badania zbierano za pomocą ankiety internetowej i pocztowej, ponadto część danych zebrano w drodze wywiadów telefonicznych.

Pełen raport – w języku fińskim – tutaj.

Zdjęcie główne: Ulica w centrum Helsinek.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL