62 osoby oskarżone przez Prokuraturę o urządzanie nielegalnego hazardu na Śląsku

Automaty
Wiktor Czerwiński 22/09/2023

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2023

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 62 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych.

Czego dotyczą zarzuty?

Wśród oskarżonych jest m.in. kierujący zorganizowaną grupą przestępczą, a także osoby organizujące nielegalne gry hazardowe, pracownicy punktów z grami hazardowymi oraz właściciele nieruchomości – lokali, w których organizowane były nielegalne gry hazardowe.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizacją nielegalnych gier hazardowych kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz udział w prowadzeniu takich gier, co polegało na wpuszczaniu klientów do lokali, wypłacanie wygranych kwot, a także zamykanie lokali w momencie otrzymania od organizatorów procederu ostrzeżeń o możliwych kontrolach służby celno – skarbowej. Czyny te zostały zakwalifikowane jako przestępstwa karno skarbowe i zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast oskarżonym, którym zarzucono również przestępstwa o charakterze korupcyjnym, grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Funkcjonariusze KAS współpracowali z organizatorami nielegalnego hazardu

Śledztwo prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się organizowaniem na terenie Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i innych miejscowości nielegalnych gier hazardowych na automatach. W toku śledztwa prokurator ustalił, że struktury grup były bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane. W każdej istniał stały podział zadań i ról pomiędzy poszczególnych członków. Funkcjonowanie lokali hazardowych nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca ze skorumpowanymi funkcjonariuszami służby celnej, którzy ostrzegali organizatorów nielegalnego hazardu o planowanych kontrolach lokali, instruowali jak ci mają się zachować aby uniknąć zajmowania maszyn i likwidacji lokali, nadto o sposobach unikania odpowiedzialności karnej.

Dotychczas prokurator skierował 5 aktów oskarżenia łącznie przeciwko 111 osobom.  Wobec 45 oskarżonych był lub jest nadal stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  Już listopadzie 2022 r. prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko 10 funkcjonariuszom KAS, którym zarzucił popełnienie m.in. czynów o charakterze korupcyjnym.

W trakcie śledztwa zatrzymano ponad 450 automatów wykorzystywanych w urządzaniu nielegalnych gier hazardowych, zabezpieczono 400 tysięcy złotych pochodzących z nielegalnego procederu, a także objęto zabezpieczeniem majątkowym mienie oskarżonych w łącznej wysokości ponad 8 milionów złotych.

Śledztwo było prowadzone wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, które wykonywało czynności związane z  korupcją wśród funkcjonariuszy KAS.

 

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL