A kontrole jakieś były?

Automaty
Marek 02/09/2012

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024

W ostatnio opublikowanym biuletynie statystycznym Służby Celnej na próżno szukać informacji o kontrolach przeprowadzonych w punktach gier na automatach w pierwszym kwartale tego roku. Czyżby celnicy zaniechali tej niewdzięcznej pracy? Otóż nie.

Nie wiedzieć czemu po interesujące nas dane musieliśmy się zgłosić bezpośrednio do izb celnych. Na naszą prośbę odpowiedziało 9 z nich. Otrzymaliśmy mniej lub bardziej lakoniczne odpowiedzi, które zamieszczamy poniżej.

W odpowiedzi na Pańskie pytanie przesłane pocztą elektroniczną 29 sierpnia 2012 r. dotyczące kontroli punktów z automatami informuję, że w I kwartale 2012 r. na terenie właściwości Izby Celnej w Białej Podlaskiej przeprowadzono 47 kontroli (w salonach gier 14, w punktach z automatami o niskich wygranych 24 i w zakresie urządzania gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy o grach i zakładach wzajemnych 9). W wyniku przeprowadzonych kontroli zajęto 25 urządzeń.

*

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 29.08.2012 r. informuję, iż w pierwszym półroczu 2012 r. przeprowadzono 51 kontroli doraźnych w punktach gier na automatach o niskich wygranych. W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, stwierdzono 39 nieprawidłowości. (Łódź)

*

Odpowiadając na Pańskie pytanie uprzejmie informuję, że w pierwszym kwartale 2012 w Izbie Celnej w Krakowie przeprowadzono 109 kontroli w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych. W 37 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

*

W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane poczta elektroniczna w dniu 29 sierpnia podaję poniżej żądane dane za I kwartał 2012 roku:
-przeprowadzono 8 kontroli doraźnych w punktach gier n automatach o niskich wygranych, w trakcie których stwierdzono 3 nieprawidłowości
-efekty: zatrzymano 2 automaty o niskich wygranych,
-wszczęto jedno postępowanie karne skarbowe. (Kielce)

*
W odpowiedzi na Pana zapytanie, przekazuję poniżej informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu w pierwszym kwartale bieżącego roku. Są to dane analogiczne do tych, które do roku 2011 były zamieszczane w Biuletynie Statystycznym Służby Celnej.

1. Liczba przeprowadzonych kontroli : 20,
2. Liczba zabezpieczonych automatów: 22 (symulatory),
3. Liczba spraw karnych skarbowych wszczętych przez urzędy celne: 15.

*
W pierwszym kwartale 2012 roku na terenie Izby Celnej w Warszawie przeprowadzono 134 kontrole w punktach gier na Ao NW, z czego w 53 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.
*
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpnia 2012 roku informuję, iż w I kwartale 2012 roku, na terenie właściwości miejscowej Dyrektora Izby Celnej w Katowicach, prowadzone były kontrole w zakresie urządzania i prowadzenia gier w kasynach, salonach i punktach gier na automatach o niskich wygranych. W wyniku przeprowadzonych 96 kontroli w w/w miejscach stwierdzono 17 nieprawidłowości. Ponadto kontrole prowadzone były w miejscach, w których nie powinny być eksploatowane automaty o niskich wygranych z powodu wygaśnięcia zezwolenia lub wycofania automatu, lub w miejscach nielegalnego urządzania gier. W wyniku przeprowadzonych 120 kontroli zostało zatrzymanych 170 sztuk niezarejestrowanych urządzeń i terminali internetowych.

*

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 29 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję, iż na terenie właściwości Izby Celnej w Białymstoku w I kwartale 2012 r. funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili 77 kontroli w punktach gier na automatach o niskich wygranych. W trakcie kontroli stwierdzono 5 nieprawidłowości:
• brak powiadomienia o wstawieniu automatu przez właściciela lokalu, w którym znajduje się punkt gier na AoNW – 2 nieprawidłowości,
• brak nr rejestracyjnego na automacie – 2 nieprawidłowości,
• brak prowadzenia działalności (handlowej, usługowej, gastronomicznej) w punkcie gier na AoNW – 1 nieprawidłowość.

*

W I kwartale 2012 roku funkcjonariusze Izby Celnej w Opolu przeprowadzi 17 kontroli w zakresie urządzania gier na automatach poza kasynami gry, w wyniku których zajęli 22 automaty i 3 terminale internetowe. W związku z powyższym zostały wszczęte 2 postępowania o przestępstwo skarbowe z art. 107 kks oraz 2 sprawy o przestępstwo skarbowe z art. 110 a kks.

Jak widać, nie było tego aż tak mało. Czemu ani słowa w biuletynie? Nie wiadomo.

P.S. Bardzo dziękuję rzecznikom prasowym Izb Celnych oraz funkcjonariuszom pełniącym ich obowiązki, którzy odpowiedzieli na mój list. BB

Zdjęcie dzięki uprzejmości IC w Przemyślu

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL