Fiskus nie może żądać danych bez właściwego trybu

Artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie daje prawa skarbówce do gromadzenia dowodów, orzekł WSA w Krakowie.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego zażądał jednak dodatkowych informacji. Chciał wiedzieć, od jakich zdarzeń (konkurs, gra) został pobrany zryczałtowany podatek i kto był ich uczestnikiem: pracownicy spółki czy inne podmioty. Zażądał przy tym danych tych innych podmiotów, a także przekazania regulaminów konkursów i gier, a nawet umów z podmiotami, dla których spółka je zorganizowała. Organ uzasadnił swoje żądanie tym, że nie ma bezpośredniego dostępu do tych danych i nie posiada innej możliwości ich pozyskania, a potrzebuje ich do realizacji swoich ustawowych zadań.

Firma najpierw złożyła zażalenie do dyrektora izby administracji skarbowej, a następnie skargę do sądu. Uważała, że w trybie art. 45 organy nie mają prawa wymagać od niej talach informacji i danych. Oznaczałoby to bowiem z jej punktu widzenia przetwarzanie informacji, a jest to zadanie organów KAS, a nie podatnika. Dlatego wezwanie do przygotowania i przedstawienia już przetworzonych danych jest pozbawione podstawy prawnej.

Przypomniał, że jest to dopuszczalne wyłącznie w ramach sformalizowanych postępowań: podatkowego, administracyjnego lub kontroli celno – skarbowej. Na podstawie art. 45 ustawy o KAS, fiskus może tylko występować o udostępnienie dokumentów, w których są już (mogą być) oczekiwane informacje i te informacje przetwarzać.

Wyrok zapadł 5 lutego br. (sygn. akt I SA/Kr 1127/20) i jest nieprawomocny. (…)

Źródło: dziennik gazeta prawna.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *