Fortuna – wyniki za 3. kwartał

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2012

Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) od stycznia do września 2012 roku przyjęła zakłady (Amounts Staked) na łączną sumę 334,1 mln euro, o 10,7% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Wygrane brutto (Gross Win) narastająco po 3 kwartałach 2012 zwiększyły się łącznie o 10,0% – do 78 mln euro, w tym w segmencie zakładów on-line wzrosły o 23,4% rok do roku – do 25,8 mln euro. Przychody netto FEG wyniosły od stycznia do września 2012 roku 67,6 mln euro, o 8,3% więcej r/r.

Grupa Fortuna odnotowała od początku tego roku o końca września dwucyfrowy wzrost sumy wpłaconych stawek oraz wysoki, jednocyfrowy wzrost odnotowany w segmencie zakładów sportowych. Jest to rezultat przede wszystkim widocznej ekspansji zakładów on-line na wszystkich głównych rynkach, w tym w naszym najnowszym segmencie zakładów internetowych w Polsce, uruchomionym po wejściu w życie odpowiednich regulacji. Dynamika wzrostu w wybranych pozycjach rachunku wyników FEG jest zgodna z naszymi długoterminowymi oczekiwaniami dotyczącymi zakładów sportowych. Dodatkowo, przeprowadziliśmy kompleksową analizę biznesu loteryjnego w celu zminimalizowania wpływu tego segmentu na wskaźnik EBITDA Grupy oraz osiągnięcia progu rentowności projektu w pierwszej połowie przyszłego roku” – powiedział Wilf Walsh, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

Segment zakładów sportowych

Suma wpłaconych stawek z samych zakładów sportowych narastająco po 3 kwartałach 2012 roku wyniosła 320,2 mln euro, czyli o 7,7% więcej r/r. Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 71 mln euro i wzrosły o 2,9% r/r. Wyniki w segmencie zakładów sportowych były stymulowane w szczególności przez wzrost oferty internetowej. Wygrane brutto z zakładów sportowych on-line od stycznia do września 2012 zwiększyły się o 23,4% – do 25,8 mln euro, głównie dzięki wzrostowi na rynkach polskim i czeskim.

EBITDA z zakładów sportowych wyniosła 16,8 mln euro narastająco po 3 kwartałach 2012 roku, o 8% mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wynika to z podwyższenia podatku od zakładów wzajemnych w Czechach od początku 2012.

Zakłady sportowe w Polsce

Udział Polski w sumie wpłaconych do FEG stawek wyniósł narastająco po 3 kwartałach 2012 roku 14,6%, wobec 12,2% w tym samym okresie roku 2011. Suma wpłaconych stawek w Polsce wyniosła 48,6 mln euro, co oznacza wzrost o 31,9%. Wprowadzenie oferty zakładów on-line pod koniec stycznia 2012 roku pozwoliło odwrócić spadkowy trend, spowodowany przez niekorzystne opodatkowanie licencjonowanych operatorów zakładów sportowych w Polsce. Wygrane brutto osiągnęły wartość 17 mln euro, o 20,1% więcej r/r, w tym: z uruchomionego w styczniu 2012 segmentu on-line 2,2 mln euro, a z zakładów w kolekturach 14,8 mln euro (o 4,7% więcej r/r).

Zakłady sportowe w Czechach i na Słowacji

Czechy wygenerowały tym samym 52,2% wszystkich wpłaconych do FEG stawek z zakłądów sportowych od stycznia do września 2012 roku. Suma przyjętych zakładów w Czechach wyniosła 174,4 mln euro, o 9,3% więcej rok do roku. Wygrane brutto osiągnęły wartość 31,7 mln euro, o 0,2% więcej r/r.

Udział rynku słowackiego w sumie wpłaconych stawek wyniósł 28,1%. Suma przyjętych zakładów na Słowacji wyniosła 93,8 mln euro stawek, o 4,2% mniej r/r. Wygrane brutto sięgnęły 22,3 mln euro, co oznacza spadek o 3,6% r/r.

Loteria w Czechach

Suma wpłaconych stawek w segmencie loterii w Czechach wyniosła 13,9 mln euro narastająco po 3 kwartałach 2012 roku, co oznacza wzrost aż o 213,8%. Wygrane brutto osiągnęły wartość 7 mln euro, więcej aż o 255,2% r/r. Fortuna zanotowała przychody netto z loterii w wysokości 7,1 mln euro po pierwszych 3 kwartałach 2012 roku, tj. o 254,4% więcej niż w roku 2011.

W pierwszych 3 kwartałach roku 2012 segment loterii w Czechach wygenerował 3,5 mln euro straty na poziomie EBITDA, spowodowanej kosztami początkowymi projektu, co było zgodne z założeniami spółki.

źródło: Fortuna

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL