Litewski regulator ukarał Top Sport UAB

Prawo hazardowe
Wiktor Czerwiński 21/03/2024

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2024

Służba Nadzoru nad Hazardem przy Ministrze Finansów Republiki Litewskiej nałożyła karę w wysokości 25 000 EUR na organizatora gier hazardowych Top Sport UAB za to, że operator nie dopilnował by gracz który dokonał samowykluczenia, nie mógł dalej kontynuować gry.

Top Sport UAB tym samym naruszył przepis Art. 10 ust. 21 ustawy ALA, zgodnie z którym zabrania się zezwalania osobom, które złożyły wnioski, na zakaz wstępu do miejsc urządzania gier hazardowych oraz umożliwiania im uczestniczenia w grach na odległość. Organizator gier hazardowych musi zapewnić spełnienie tych wymagań.

Decyzje podjęte przez Służbę Nadzorczą nie są ostateczne i przysługuje od nich odwołanie zgodnie z procedurą określoną w Ustawie o sprawach administracyjnych Republiki Litewskiej.

Ewentualne naruszenia są badane, a propozycje decyzji o nałożeniu kary pieniężnej i ustalenia jej wysokości przedstawia Komisja Doradcza powołana zarządzeniem Dyrektora Służby Nadzoru Gier w celu podjęcia decyzji o nałożeniu kary pieniężnej i określenia jej wysokości.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL