Playtech odnotowuje udane refinansowanie bieżących kredytów

Playtech poinformował o pomyślnym refinansowaniu swoich dotychczasowych kredytów. Grupa zauważyła, że, jak podkreślono w jej wynikach za I półrocze 2022 r. opublikowanych w zeszłym miesiącu, została zaangażowana w „kompleksowy przegląd opcji” w celu refinansowania niepodporządkowanych zabezpieczonych papierów dłużnych o wartości 530 mln euro (514,3 mln USD) oraz kredytu odnawialnego (RCF). Obie zapadają w czwartym kwartale 2023 roku.

W oświadczeniu Playtech poinformował, że zawarł teraz zmieniony RCF o wartości 277 mln euro do października 2025 r., z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

„Biorąc pod uwagę mocny bilans i generowanie środków pieniężnych, Playtech ogłasza również, że złoży wezwanie do umorzenia po cenie nominalnej 16 listopada 2022 r. 330 mln euro zabezpieczonych niepodporządkowanych papierów dłużnych o wartości 530 mln euro, których termin zapadalności przypada na październik 2023 r.” – wyjaśnił Playtech.

Zostaną one sfinansowane przy użyciu bieżących sald gotówkowych ze zmienionym RCF, który ma pozostać niewykorzystany po przedterminowym wykupie. Spowoduje to oszczędności w gotówce na odsetkach w wysokości około 12 mln euro w 2023 r. Saldo niespłaconych obligacji zostanie spłacone w terminie zapadalności lub wcześniej, co spowoduje, że łączne roczne oszczędności wyniosą 20 mln euro.

Po przedterminowym wykupie Playtech będzie miał w swoim bilansie ponad 200 mln euro dostępnej gotówki. Jedyne inne istotne zobowiązanie dłużne Playtech to niepodporządkowane zabezpieczone papiery dłużne o wartości 350 mln euro z terminem zapadalności w 2026 r.”.

Dyrektor finansowy Playtech, Andrew Smith, skomentował:

„Połączenie silnego bilansu Playtech i wysokiej gotówki generowanej przez jej działalność umożliwiło firmie przeprowadzenie tego efektywnego refinansowania, pomimo trudnych warunków na rynku długu. Cieszymy się, że osiągnęliśmy ten wynik i poczyniliśmy znaczne oszczędności na odsetkach, które w innym przypadku można by ponieść”.

Za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. Playtech odnotował przychody w wysokości 792,3 mln euro, co stanowi wzrost o 73% w stosunku do okresu poprzedniego roku.

Na podstawie yogonet.com

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.