Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych (OGLĄDAJ!)

Najczęściej czytane
Bartosz 26/05/2015

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2015

Dzisiaj na posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy sprawozdanie z wczorajszego posiedzenia podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2927).

Sprawozdanie podkomisji przedstawi przewodniczący podkomisji poseł Jacek Brzezinka.

Z wczorajszego posiedzenia podkomisji pozwolimy sobie przytoczyć rozmowę Jarosława Nenemana z jednym z posłów – członków podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu:

Jarosław Neneman:Trzeba pamiętać, że te przepisy, które mamy obecnie są niezgodne z (…)regulacjami unijnymi. Mamy procedurę wszczętą w tej sprawie więc pole manewru, że tak powiem jest dość ograniczone…”

Poseł: „Procedurę wszczętą ale mamy też również no taki balast, który wynika z braku notyfikacji tej ustawy pierwotnej z 2009 roku. Jak tutaj rząd planuje z tego problemu wyjść, bo to jest jak gdyby istota sprawy? Oczywiście to, że Komisja Europejska wskazuje nam niezgodność tych zapisów czy niedopuszczanie podmiotów zagranicznych ale jak wobec tego zamierza rząd podejść do notyfikacji (teraz chyba trudno bo procedura jest wszczęta) pierwotnej ustawy czyli tego problemu, który rząd stworzył w roku 2009 nienotyfikując ustawy na żadnym etapie i to powoduje jak gdyby obecnie wielkie problemy czyli sprzeczne wyroki sądów, roszczenia tych firm, które zaprzestały działalności bądź niezaprzestany, brak a właściwie bezskuteczność likwidacji tych punktów poza kasynami i tego typu rzeczy. Czy w tej sprawie jest jakaś koncepcja wyjścia z tej sytuacji patowej, pomijając oczywiście ten fragment, który dzisiaj procedujemy? Dziękuję.”

Jarosław Neneman:W ten sposób tą nowelizacją rozwiązujemy oba postępowania naruszeniowe bo to drugie postępowanie, o którym pan poseł mówił dotyczące braku notyfikacji niektórych przepisów, tam trybunał orzekając w nieco innej sprawie wytknął, że przepis artykułu 14 może mieć charakter techniczny, ten przepis jest w tej ustawie zmieniony i procedurę notyfikacji zakończyliśmy w Komisji wiec od tej chwili jak gdyby, kiedy ustawa wejdzie w życie ona będzie już zgodna z regulacjami unijnymi. Dziękuję.”

Oglądaj:

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL