EGBA stanowczo sprzeciwia się dzisiejszej decyzji KE

EGBA

Operatorzy gier hazardowych, podlegający przepisom prawa unijnego, sprzeciwiają się wydanej dziś decyzji Komisji Junckera dotyczącej sektora gier hazardowych, który w UE liczy ponad 20 milionów konsumentów.

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba nowych spraw sądowych stale rośnie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał już ponad 30 spójnych orzeczeń, a kolejne sprawy są nadal w toku, jasne jest, że sektor gier hazardowych oferowanych w Internecie, którego charakter jest w oczywisty sposób transgraniczny, stale napotyka naruszenia prawa unijnego, a konsumenci korzystają z nieregulowanych stron internetowych poświęconych grom hazardowym spoza Unii.

Ta decyzja Komisji jest także niezgodna z określonymi przez samą UE priorytetami w zakresie polityki, a w szczególności z programem stworzenia jednolitego runku cyfrowego Unii. Co więcej, stoi w sprzeczności ze wspólnymi wysiłkami zmierzającymi do wzmacniania bezpieczeństwa konsumentów oraz zwalczania praktyk prania pieniędzy i manipulowania wynikami sportowymi przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w Rosji.

Postępowania w sprawie naruszeń, które Komisja zakończyła dziś oficjalnie bez podejmowania dalszych działań, obejmują szereg inicjatyw ustawodawczych i praktyk krajowych, które stanowią poważne i ewidentne naruszenia pierwotnego prawa Unii i są niezgodne z orzecznictwem TSUE. Naruszenia obejmują dyskryminowanie operatorów z innych państw członkowskich pod względem dostępu do koncesji na prowadzenie gier losowych i zawieranie zakładów, dyskryminację usług świadczonych online względem usług świadczonych poza siecią oraz wymuszanie lokalizacji serwerów.

Dzisiejsza decyzja Komisji nie pomoże w walce z nieuregulowanymi usługami w zakresie gier hazardowych spoza Unii. Sądy krajowe w dalszym ciągu będą musiały mierzyć się ze sprawami dotyczącymi gier hazardowych, a TSUE będzie dalej orzekał w sprawach zgłoszonych przez sądy krajowe. Decyzja ta to jasny sygnał, że Komisja Junckera nie rozumie potrzeby wspierania swojego ambitnego programu stworzenia jednolitego rynku cyfrowego realnymi krokami w zakresie egzekwowania prawa i dodatkowymi działaniami ze strony samej Komisji, a tym samym nie dostrzega swojej roli w zakresie czuwania nad przestrzeganiem traktatów. Nie chodzi o to, czy Komisja powinna stworzyć wewnętrzny rynek gier hazardowych oferowanych w Internecie, czy też nie. Jednak koncepcja, według której wyzwania w sferze regulacji i prawa Unii w sektorze Internetu, takim jak gry hazardowe online, mogą zostać rozstrzygnięte indywidualnie przez państwa członkowskie, wskazuje na zaskakujący brak zrozumienia Komisji Junckera co do charakterystyki konsumenta cyfrowego – zauważa Maarten Haijer, Sekretarz generalny EGBA

Całe oświadczenie czytaj na: egba.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *