Holland Casino otrzymało ostrzeżenie od holenderskiego regulatora

Prawo hazardowe
Wiktor Czerwiński 17/11/2023

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2023

Holenderski organ regulacyjny ds. gier hazardowych Kansspelautoriteit (KSA) ostrzegł Holland Casino, że grozi mu kara lub cofnięcie licencji na gry, jeśli nie rozwiąże problemów ze swoją kontrolną bazą danych (CBD)  w ciągu 6 tygodni.

Dostawcy posiadający licencję na hazard online w Holandii muszą posiadać CDB. W tym magazynie danych przechowują dane dotyczące działalności związanej z hazardem. Na CDB nakładane są różne wymogi prawne. CDB służy KSA do nadzoru. Aktualna baza CDB zawierająca prawidłowe dane jest ważna dla zapewnienia bezpiecznej gry.

Holland Casino sprzeciwiło się tej decyzji i zwróciło się o wydanie nakazu tymczasowego. W trakcie tego postępowania bieg sześciotygodniowego terminu został zawieszony. 16 listopada Sąd Rejonowy w Hadze odrzucił wnioski o zastosowanie środków tymczasowych. W związku z tym można teraz opublikować decyzję, a sześciotygodniowy okres będzie kontynuowany.

KSA w grudniu 2021 r. stwierdziło, że Holland Casino podało nieprawidłowe dane na temat swojego CBD i stwierdziło, że należy to poprawić. Holland Casino oświadczyło wówczas, że rozwiązało problemy zgłoszone przez KSA.

Jednakże w lutym następnego roku KSA przeprowadziła konsultacje z Holland Casino w sprawie zidentyfikowanych nowych problemów. Następnie Holland Casino współpracowało z partnerami, aby rozwiązać te problemy, a KSA przeprowadziło testy we wrześniu 2022 r. po szeregu opóźnień.
Jeśli chodzi o testy, KSA mogła przeprowadzić jedynie niektóre oceny, ponieważ Holland Casino nie dostarczyło wszystkich odpowiednich dokumentów. Organ regulacyjny stwierdził, że testy te pozwoliły zidentyfikować kilka trwałych problemów, których ulepszenia nie rozwiązały.
Obie strony wielokrotnie omawiały tę kwestię, zanim uzgodniły dwa nowe okresy testowe w listopadzie i grudniu. Jednakże KSA stwierdziło, że nie zostały one ukończone, ponieważ Holland Casino nie rozwiązało wcześniejszych problemów.

Następnie KSA przyznała Holland Casino okres weryfikacji w celu dostosowania CBD. Miało to miejsce w styczniu 2023 r., ale mimo to zidentyfikowano pewne błędy w odniesieniu do jakości danych gracza i wdrożenia jego modelu danych.
Organ regulacyjny uznał, że celem Holland Casino jest rozwiązanie problemów, ale przedstawił także plany nałożenia na operatora wiążących instrukcji.
Dalsze testy miały miejsce w maju, ale KSA stwierdziła, że w dalszym ciągu nie jest zadowolona z wyniku i w czerwcu ogłosiła podjęcie wiążących działań, dając Holland Casino sześć tygodni na rozwiązanie problemów.

Możliwa grzywna lub cofnięcie licencji

Holland Casino sprzeciwiło się i zażądało wydania tymczasowego nakazu sądowego, co doprowadziło do zawieszenia sześciotygodniowego terminu. Jednakże Sąd Okręgowy w Hadze dzisiaj (16 listopada) odrzucił ten wniosek, uznając, że sześciotygodniowy termin nadal trwa.
KSA stwierdziło, że Holland Casino musi w tym czasie zastosować się do swoich żądań, w przeciwnym razie grożą mu działania regulacyjne. Może to obejmować karę, grzywnę administracyjną lub ewentualne cofnięcie licencji na granie.
Holland Casino utrzymuje, że jego CBD jest zgodne z przepisami i ulepszyło system na podstawie kilku próśb złożonych przez KSA.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL