Playtech odpowiada na oświadczenie Komisji ds. Hazardu dot. PT Entertainment Services

Po oświadczeniu Komisji ds. Hazardu (dal. „Komisji”) dotyczącej trwającego od maja 2015 r. do września 2017 r. postępowania w sprawie PT Entertainment Services Limited (dal. „PTES”), podmiotu zależnego Playtech, Rada Nadzorcza Spółki, pod przewodnictwem Claire Milne p.o. Przewodniczącej, dokonała przeglądu stanowiska Grupy.

Rada Nadzorcza Playtech bierze na siebie pełną odpowiedzialność i przeprasza za naruszenia regulacyjne jakie wykazała Komisja ds. Hazardu w kwestii AML oraz CSR. Naruszenia regulacyjne wykryte w trakcie postępowania w PTES między 2015 a 2017 r. nie odpowiadały wysokim standardom, jakie Grupa Playtech wyznaczała sobie w tamtym okresie, ani nie przedstawia wysokich standardów, jakie Grupa utrzymuje obecnie wobec swoich partnerów biznesowych.

Jednocześnie pragniemy złożyć wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie Chrisa Bruneya po jego tragicznej śmierci. Claire Milne będzie się kontaktować z rodziną, by osobiście przeprosić za naruszenia regulacyjne i złożyć swoje kondolencje w imieniu Rady i wszystkich w Playtech.

Jak zaraportowała Komisja ds. Hazardu, 619 395 GBP już zostało przekazanych do organizacji charytatywnych działających na rzecz łagodzenia krzywd związanych z hazardem oraz wspierających edukację i leczenie, w uznaniu naruszeń regulacyjnych PTES. Pod kierownictwem Claire Milne, która wcześniej była przewodniczącą Komisji Nadzoru nad Hazardem Wyspy Man, Rada wspólnie podjęła decyzję, by zwiększyć tę kwotę do 3,5 MLN GBP. To zrównuje ją z kwotą, jaką Komisja uznała za odpowiednią, w sytuacji gdyby Playtech nie podjął działań na rzecz zakończenia działalności PTES. Zakończenie działalności zostało postanowione zanim ogłoszono informację o postępowaniu Komisji, z powodu decyzji strategicznej o skupieniu Grupy w Wielkiej Brytanii na usługach biznesowych w ramach B2B.

By zaznaczyć zaangażowanie Playtech w podnoszenie standardów branżowych oraz na rzecz odpowiedzialnej gry, Rada zdecydowała przeznaczyć tę zwiększoną kwotę na wsparcie ważnych działań podejmowanych przez Komisję ds. Hazardu oraz inne grupy działające w tym obszarze.

W następnie zapoznania się z sytuacją, Rada chciałaby również zapewnić wszystkich interesariuszy, że podjęto zdecydowane kroki zapobiegawcze w kwestii naruszeń w PTES przed jego zamknięciem w 2019 r. Uczyniono tak, by zapewnić, że Grupa podjęła kroki w celu przeciwdziałania podobnym naruszeniom regulacyjnym w przyszłości. W rezultacie tych działań, personel kierowniczy, który opuścił PTES i branżę, został objęty odpowiednimi procesami nadzoru i restrukturyzacji, zgodnie z zasadami Grupy.

„Wyniki postępowania nie ukazują obecnego stanowiska Playtech. Ale mimo tego że firma dokonała wielu pozytywnych i ważnych przemian, sądzimy, że słusznym jest uznanie naszych przeszłych niedociągnięć poprzez powiększenie tej kwoty. Nasi interesariusze w rozmowach jasno potwierdzają, że nie widza związku tych niedociągnięć z obecną działalnością Playtech. Przez nasze działania chcemy pokazać im i całej branży kim jesteśmy dziś i kim chcemy być w przyszłości. Podnoszenie standardów branżowych w kwestiach odpowiedzianej gry oraz bycie liderem w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu są osią naszej strategii partnera technologicznego. W mojej nowej roli jako p.o. Przewodniczącej, jestem w pełni oddana kontynuowaniu tej strategii w przyszłości”
– powiedziała Claire Milne, p.o. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Playtech.

W dodatku do powiększonej kwoty 3,5 miliona GBP, Playtech przeznaczył dodatkowe 5 milionów GBP na pięć kluczowych obszarów w celu promowania „zdrowego życia online” i relacji między zdrowiem psychicznym i grą online.

Jako firma wyspecjalizowana w technologii i usługach B2B, Playtech traktuje rozwój bezpieczniejszych produktów, analizę danych oraz rozwiązania z zakresu zaangażowania graczy jako kluczowy element swojej strategii poprzez partnerstwa z operatorami, organizacjami charytatywnymi i naukowcami w celu podnoszenia standardów branżowych. Niektóre, choć nie wszystkie, działania jakie powzięliśmy w tym zakresie, to:
• Strategiczna akwizycja i integracji BetBuddy, światowej klasy platformy analitycznej, która pomaga partnerom identyfikować i kontrolować ryzykowne wzorce zachowania przy grze,
• Zwiększenie dostępności technologii i narzędzi bezpiecznego hazardu oraz przełamywanie barier dostępu do nich dla naszych partnerów,
• Inwestowanie w zaawansowane narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa i kontaktowaniu się z graczem przez naszych partnerów,
• Inwestycje w projektowanie bezpieczniejszych gier i produktów oraz wsparcie tworzenia przez branżę wewnętrznych zasad postępowania,
• Uczestnictwo w tworzeniu i bycie sygnatariuszem branżowej deklaracji na rzecz bezpiecznej gry,
• Utrzymywanie naszych inwestycji w programy badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, które mają zmniejszyć negatywne efekty płynące z gier,
• Przeznaczenie 5 milionów GBP na rzecz platform zdrowego życia online, by wspierać i rozwijać zdrowie psychiczne, bezpieczną grę oraz cyfrową odporność.

„Bierzemy pełną odpowiedzialność za te naruszenia regulacyjne. Z uwagi na swoją specjalizację technologiczną, Playtech skupia się na wykorzystaniu w działaniach danych tak, by ochrona konsumenta była centralnym elementem każdego etapu kontaktu z graczem: od projektu gry po działania w czasie rzeczywistym i komunikaty. W ostatnich latach dokonaliśmy inwestycji mających na celu zapewnienie, że do podobnych naruszeń nie będzie dochodzić w przyszłości, w tym w tych konkretnych tematach, które podnosiła Komisja”
– powiedział Mor Weizer, prezes Playtech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *