Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych

hazard online

Poniższa analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016 – 2019 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki te zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2GC) w zakresie tzw. przychodu netto, liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych.

Podmiot ten prowadzi szacunki szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez sieć Internet, w udostępnionej bazie danych jest to pozycja „Interactive Offshore” definiowana jako aktywność hazardowa online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją. W poniższej tabeli średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Wielkiej Brytanii, Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Przedstawione w powyższej tabeli dane pokazują, że w Polsce w latach 2016-2019 obserwuje się malejący trend udziału szarej strefy w przychodzie netto w grach hazardowych ogółem świadczonych przez Internet. Z prezentowanych danych wynika także, że w 2019 r. w porównaniu do 2016 r. udział ten spadł prawie czterokrotnie (z 79,44% do 18,5%), a od 2018 roku udział szarej strefy na rynku online ogółem w Polsce kształtuje się poniżej średniej państw UE.

Powyższe dane potwierdzają zatem, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty tj.: blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa, organizacji gier hazardowych przez sieć Internet znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez Internet i co z tym związane na przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

W odniesieniu do zakładów wzajemnych dane pokazują w 2019 roku prawie ośmiokrotny spadek udziału szarej strefy w zakładach wzajemnych online w stosunku do roku 2016 (z 63,5% do 8,8%). Natomiast dane w zakresie gier kasynowych online pokazują w tym okresie spadek o prawie 50%, ze 100% w 2016 r. do 55,3% w 2019 r. W tym sektorze pozytywny efekt zmian wprowadzonych nowelizacją z 2017 r. może być przesunięty w czasie, z uwagi, że otwarcie pierwszego legalnego kasyna internetowego (www.totalcasino.pl) nastąpiło dopiero w grudniu 2018 roku.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *