MGA I FIAU widzą luki w zakresie działań MLRO

Badania i Raporty Odpowiedzialna gra
Wiktor Czerwiński 27/03/2024

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024

Maltański Urząd ds. Gier  (MGA) wraz z Jednostką ds. analiz wywiadu finansowego (FIAU) przeprowadziły przegląd tematyczny sektora gier na odległość w celu oceny wiedzy operatorów gier hazardowych w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniu Finansowania Terroryzmu (CFT). 

Przegląd, który obejmował 23 badania zgodności, skupiał się w szczególności na specjalistach ds. zgłaszania prania pieniędzy (MLRO) operatorów gier zdalnych, a także na pracownikach zajmujących się funkcją zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tacy pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego stosowania kontroli w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Najważniejszym celem tego działania było zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy, ułatwienie dotarcia do organów regulacyjnych i zapewnienie ukierunkowanej edukacji dla sektora na temat sposobów udoskonalania praktyk w określonych obszarach zainteresowania.

Według MGA rozmówcy wykazali się ogólnie solidnym zrozumieniem kluczowych zasad AML/CFT, w tym celu rozporządzeń w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PMLFTR), ogólnych koncepcji podejścia opartego na ryzyku, obowiązków w zakresie outsourcingu, bieżącego monitorowania, terminy składania podejrzanych raportów oraz obowiązki szkoleniowe związane z AML/CFT.

Obszary wymagające poprawy

W przeglądzie tematycznym zidentyfikowano także obszary wymagające poprawy w zakresie wiedzy na temat środków administracyjnych mających zastosowanie na mocy PMLFTR. Chociaż respondenci byli w stanie szczegółowo opisać ogólne koncepcje podejścia opartego na ryzyku, istniało pole do poprawy, jeśli chodzi o ich świadomość nieodłącznego i szczątkowego ryzyka, na jakie narażają się ich spółki.

MGA zachęca operatorów gier hazardowych do priorytetowego traktowania szkoleń ciągłych, aby zapewnić, że ich podmioty MLRO i odpowiedni pracownicy są na bieżąco informowani o zmieniających się obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, odpowiednim ryzyku oraz operacjach, działaniach i kontrolach ich spółek.

Z raportem można się zapoznać tutaj.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL