Ustawowy katalog gier nie ma charakteru zamkniętego

katalog gier

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki w sporze o charakter badania sondażowego.

Spółka w październiku 2011 r. wystąpiła z pytaniem, czy planowane przez nią przedsięwzięcie jest grą losową. Wskazała, że ma polegać na przeprowadzaniu badań marketingowych na zlecenie odrębnych firm wśród widzów programu telewizyjnego. Uczestnicy badań sondażowych będą mieli prawo wziąć udział w badaniu poprzez SMS. Będą pozyskiwani przez prezentacje pytań na ekranie telewizora podczas programu reality show. Spółka tłumaczyła, że badanie sondażowe obejmie wszystkich oglądających. Wylosowani uczestnicy otrzymają nagrody. Sama uważała, że opisane badanie nie jest grą losową, bo brak w nim przypadkowości.

Minister finansów uznał jednak, że badanie będzie grą. W jego ocenie warunki i zasady przeprowadzania badań sondażowych określone przez pytającą są wzajemnie sprzeczne i niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia sondaży.

Z jednej strony spółka zamierza bowiem zdobyć jak najwięcej opinii uczestników, aby sondaże były miarodajne. Z drugiej jednak dopuszcza do wielokrotnego udziału poszczególnych uczestników, co może doprowadzić do zafałszowania wyniku sondażu.

Możliwość wielokrotnego udziału w badaniach z punktu widzenia respondenta może sugerować, że celem uczestnictwa nie jest oddanie głosu, ale zdobycie nagrody. Urzędnicy podkreślali, że w spornym przypadku na etapie przyznawania wygranych występuje element losowości.

Spółka nie zgadzała się z taką oceną. Wskazywała m.in. że inne firmy w skali masowej organizują tego rodzaju sondaże i plebiscyty, które nie są uznawane za gry losowe.

Całość czytaj na: rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *