EGBA wzywa Brukselę do ochrony europejskich obywateli

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) wysłało wiadomość do nowej Komisji Europejskiej w piątek. Stowarzyszenie wyjaśniło, że transgraniczne zakłady online są „utrudnione przez mozaikę przepisów krajowych” i wezwały Brukselę do zjednoczenia Europy.

Niedawne wiadomości o spółkach mediów społecznościowych i ich wykorzystaniu danych konsumenckich znalazły się na pierwszych stronach gazet, powiedział EGBA. „Ta wiadomość spowodowała, że ​​wielu ludzi, w tym decydenci UE, przestało i zastanowiło się, w jaki sposób prawa i interesy obywateli Europy mogą być lepiej chronione w coraz bardziej internetowym świecie. Prawdę mówiąc, wiele z tego wynika z przepisów mających na celu dotrzymanie kroku szybkiemu, transgranicznemu i technologicznemu rozwojowi Internetu ”.

EGBA powiedziała, że ​​nie ma wątpliwości, że zmiana technologiczna wywołała pytania o to, gdzie prawa konsumentów, interesy firm internetowych i dobre regulacje mogą się harmonijnie krzyżować.

„Obecnie ponad 12 milionów Europejczyków regularnie stawia zakłady online, przeprowadzając codziennie prawie milion transakcji finansowych do i od naszych firm członkowskich. Jesteśmy, jak niektórzy powiedzieliby, „dużym sektorem”. A ponieważ 20% europejskich zakładów jest teraz online, wiemy zbyt dobrze o wyzwaniach związanych z pogodzeniem szybkich zmian technologicznych z ochroną konsumentów i skutecznymi regulacjami ”-
wyjaśnia Maarten Haijer, sekretarz generalny , Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA).

„Chociaż niektóre regulacje UE, takie jak rozporządzenie w sprawie PKB i dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapewniają pewne podstawy regulacyjne, sektor zakładów regulowany jest w całości przez polityki krajowe. Każde państwo UE ma własny zestaw zasad i wymogów. Działają w oderwaniu od siebie i bez względu na transgraniczny charakter Internetu. Konsekwencja: 28 bardzo różnych zestawów przepisów i 28 różnych zestawów doświadczeń klientów.

„W czasach, w których ludzie mogą łatwo obstawiać strony internetowe z innych krajów, brak spójności polityki jest problematyczny. Oznacza to, że ludzie mogą być łatwo eksponowani na stronach internetowych, które nie w pełni chronią swoje prawa lub interesy. Komisja Europejska uznała ten problem w 2014 r. I przedstawiła listę zabezpieczeń, które kraje powinny przyjąć, aby zapewnić Europejczykom bardziej spójny i wyższy poziom ochrony konsumentów w zakładach online ”.

„Jeden taki środek: każde państwo powinno stworzyć krajowy rejestr samo wykluczenia, aby umożliwić osobom, które zakładają się za dużo lub zbyt często – jak w przypadku sektora rozrywkowego takiego jak nasz – wykluczyć się z możliwości uzyskania dostępu do stron zakładów. Komisja zobowiązała się do przeglądu wdrożenia do stycznia 2017 r., Ale ostatnio przyznała, że ​​zdeprecjonowała dokumentację dotyczącą hazardu i nie wyda pieniędzy na pomiar skuteczności własnych propozycji zakładów online ”.

Tylko 14 krajów UE przyjęło krajowy rejestr samo wykluczenia, a tylko 13 wymaga oznaczeń „bez zakładów dla nieletnich” na reklamach. EGBA twierdzi, że Komisja rozwiązała krajową grupę ekspertów, którą ułatwiła. Grupa, złożona z krajowych regulatorów zakładów, została uznana za wielki sukces i cenną platformę do wymiany najlepszych praktyk i informacji między krajami.

„Obecnie nie ma żadnych formalnych ram dla regulatorów zakładów wzajemnie zajmujących się dużymi problemami mającymi wpływ na sektor, z których wiele ma charakter transgraniczny i wymaga wspólnych rozwiązań… W sektorze zakładów online formalna współpraca regulacyjna jest niezbędnym pierwszym krokiem, a następnie przez standaryzację i bardziej powszechne zasady. ”

„Większa współpraca regulacyjna i lepsze egzekwowanie istniejących inicjatyw i przepisów UE przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Sprawienie, by jednolity rynek działał lepiej dla tych obywateli, którzy obstawiają online, będzie wymagać jeszcze wyższych standardów niż te stosowane w innych sektorach online. Ale pozostawienie tego w rękach krajów UE nie zadziałało, więc nadchodząca komisja europejska musi działać – podsumował Haijer.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *