Hazard a przestępczość – konferencja prasowa

Jaki procent osób uzależnionych od hazardu to przestępcy? Czy osoby osadzone w więzieniu – mimo, że jest to zakazane – uprawiają hazard? Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL zrealizowała kolejne pionierskie badania poświęcone hazardowi – tym razem grupą badaną byli więźniowie.

Badanie przeprowadzono w losowo wybranych jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski. Badania były anonimowe, a uczestnictwo w nich dobrowolne. W badaniach wzięło udział ponad 1000 więźniów.

Aż 20% skazanych przyznaje, że popełniali na wolności przestępstwa w wyniku uprawiania hazardu (są to osoby przejawiające symptomy uzależnienia od grania). Kradzieże, włamania, rozboje, nielegalny handel, w tym – narkotykami, to najpowszechniej występujące wśród tej grupy przestępstwa. Wielu z nich to także osoby uzależnione lub nadużywające substancji psychoaktywnych – osadzeni deklarujący, że mieli w swoim życiu okresy nadużywania alkoholu istotnie częściej uprawiali hazard (69,9%), ta sama prawidłowość dotyczyła w jeszcze większym nasileniu narkotyków (81,4%).

Osadzeni w polskich zakładach karnych – mimo że jest to nielegalne – nadal korzystają z gier na pieniądze. Aż 13% badanych odbywających karę pozbawienia wolności przyznaje się do uprawiania hazardu – a najpopularniejsze wśród nich gry to: gra w kości, karty i zakłady. Najczęściej grają ci, którzy grali na wolności, a także gracze uzależnieni od hazardu. Co zastanawiające – ponad jedna czwarta graczy gra w zakładzie penitencjarnym częściej niż wcześniej grała na wolności.

To tylko kilka wniosków z obszernych badań prowadzonych pod kierunkiem dr Bernadety Lelonek-Kulety. Osoby zainteresowane szczegółowymi wynikami badań, organizatorzy zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 20 listopada o godzinie 12:00 w Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6, Warszawa (wejście od ul. Kubusia Puchatka).

W konferencji udział wezmą: dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, mjr Jacek Olchawski – specjalista penitencjarny w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie, psycholog, terapeuta, Maja Ruszpel – moderatorka.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.