IGT firmą hazardową zaangażowaną w zmiany klimatyczne

Wzmacniając swoją działalność ESG, IGT dołączyła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zobowiązując się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zmiany klimatu.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) napędza działania na rzecz klimatu wśród firm na całym świecie, a stając się członkiem programu, IGT stała się najnowszym operatorem, który przyjął politykę niskiej emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki temu zobowiązaniu IGT dostosuje swoją politykę energetyczną do celów porozumienia paryskiego z 2015 r., opracowując i wprowadzając w życie krótko- i długoterminowe cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, koncentrując się na celach kryteriów zerowych SbTi Net-Zero i co roku informując o swoich postępach w swoim Raporcie na temat zrównoważonego rozwoju.

Wendy Montgomery, starszy wiceprezes ds. marketingu, komunikacji i zrównoważonego rozwoju IGT, powiedziała:

„IGT umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w branży gier, dołączając do ponad 2000 firm na całym świecie zaangażowanych w SBTi w ograniczanie emisji, generując pozytywną wartość dla naszej planety i naszej przyszłości, jednocześnie nadal rozwijają swoją działalność. Podjęcie formalnego zobowiązania do wyznaczania celów opartych na nauce rozwija ustalony program zrównoważonego rozwoju IGT i podkreśla, że ​​koncentrujemy się na działaniach ESG”.

Partnerstwo między CDP, World Resources Institute, World Wide Fund for nature i United Nations Global Compact (UNGC), ostatecznym celem firm stowarzyszonych z SBTi jest przyczynienie się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu ze średnią sprzed epoki przemysłowej .

IGT jest członkiem UNGC od 2017 r. i od tego czasu współpracuje z organem międzynarodowym, aby przyjąć dziewięć z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ i dostosować je do własnych perspektyw zrównoważonego rozwoju.

Najnowszy ruch firmy ESG pojawia się, gdy operatorzy w przestrzeni zakładów i gier kładą większy nacisk na inicjatywy środowiskowe w ramach szerszej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, ponieważ społeczne zapotrzebowanie na bardziej intensywne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym wciąż rośnie.

Dodatkowe zmiany w zakresie CSR pozwoliły ostatnio IGT na ponowną certyfikację IGT przez World Lottery Association w zakresie standardów odpowiedzialności społecznej korporacji i ram odpowiedzialnego hazardu dla dostawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.