Prokuratura: czy można ścigać organizatorów hazardu?

Brak notyfikacji w Komisji Europejskiej przepisów technicznych przewidujących sankcje karne za nielegalne urządzanie gier na automatach uniemożliwia ich stosowanie wobec jednostek – stwierdza między innymi w piśmie do prokuratorów Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

„W związku z sygnalizowanymi problemami dotyczącymi stosowania art. 107 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z brakiem notyfikacji art. 6 i 14 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand przedstawił wszystkim prokuratorom dotychczasowy stan orzecznictwa i prac legislacyjnych w tym zakresie.

W swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego przytoczył między innymi orzeczenia, w których sądy uznawały, że naruszenie obowiązku notyfikacji przepisów technicznych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, którego konstytucyjność może być badana wyłącznie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli w konkretnym postępowaniu sąd dochodzi do wniosku, że doszło do takiej wadliwości trybu ustawodawczego, może nie stosować tych przepisów tylko w ten sposób, że zawiesi prowadzone postępowanie, w którym miałyby one zostać zastosowane i skieruje stosowne pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak do czasu zainicjowania tej kontroli lub podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny stosownego rozstrzygnięcia brak jest podstaw do odmowy stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych, w tym jej art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1.

Prokurator Robert Hernand zwrócił również uwagę na odmienne stanowisko sądów orzekających w innym składzie. W orzeczeniach tych sędziowie uznawali, że art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych mają charakter techniczny, zatem powinny być notyfikowane Komisji Europejskiej. Skutkiem zaniechania notyfikacji jest niemożność stosowania tych przepisów przeciwko jednostce. Obowiązkiem sądu karnego jest zatem odstąpienie od ich stosowania samodzielnie, bez konieczności oczekiwania na ich usunięcie z systemu prawa przez Trybunał Konstytucyjny.

Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał także na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz na trwające prace legislacyjne zmierzające do znowelizowania ustawy o grach hazardowych.”

[pdf-embedder url=”http://e-play.pl/wp-content/uploads/2016/09/Pismo-Zastępcy-Prokuratora-Generalnego-Roberta-Hernanda-z-dnia-25.08.2016r.pdf”]

2 komentarze(y) w “Prokuratura: czy można ścigać organizatorów hazardu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *