Regulator hazardu w Ontario ukarał Apollo Entertainment

Kanada Odpowiedzialny hazard
Wiktor Czerwiński 16/08/2023

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2023

Regulator hazardu w Ontario nałożył kary w wysokości 100 000 CAD na licencjonowanego operatora Apollo Entertainment za naruszenie standardów odpowiedzialnego hazardu w prowincji iGaming.

Rejestrator Komisji ds. Alkoholu i Gier w Ontario (AGCO) powiedział, że kara dotyczy wielu domniemanych naruszeń przepisów dotyczących odpowiedzialnego hazardu dotyczących gier internetowych.

Apollo jest licencjonowany przez AGCO dla siedmiu witryn hazardowych; Captain Cooks Casino, Casino Classic, Golden Tiger, Grand Mondial, Luxury Casino, Yukon Gold Casino i Zodiac Casino.

AGCO nie wymieniło żadnych konkretnych witryn, ale stwierdziło, że Apollo nie przeprowadził wymaganych interwencji wobec graczy, którzy mogli doświadczać szkód związanych z hazardem, przy czym wymienił przypadek gracza który stracił ponad 2 miliony dolarów w mniej niż cztery miesiące bez żadnej interwencji od operatora.

Operator nie wdrożył również odpowiedniego programu dobrowolnego samowykluczenia, a także nie zapewnił graczom wystarczających narzędzi do ustalania finansowych i czasowych limitów gier hazardowych (tj. limitów strat i depozytów).

AGCO stwierdziło również, że operator nie upewnił się, że jego pracownicy rozumieją znaczenie odpowiedzialnego hazardu, w tym pomagania graczom, którzy mogą doświadczać szkód związanych z hazardem.

„Celem AGCO jest zapewnienie mieszkańcom Ontario możliwości korzystania z gier hazardowych online w witrynach, które działają uczciwie, odpowiedzialnie i zapewniają ważną ochronę graczy” — Wszyscy zarejestrowani operatorzy mają obowiązek proaktywnego monitorowania gry patrona pod kątem oznak hazardu wysokiego ryzyka i muszą podejmować odpowiednie działania w celu interwencji i zmniejszenia potencjalnych szkód związanych z hazardem” – powiedział Tom Mungham, dyrektor generalny AGCO.

Organ regulacyjny powiedział, że Apollo zareagował na ustalenia regulacyjne i podjął już znaczące kroki w celu wzmocnienia środowiska kontroli w swoich witrynach w celu wyeliminowania niedociągnięć.

Apollo ma prawo odwołać się od działania Rejestratora do License Appeal Tribunal (LAT), który jest trybunałem orzekającym niezależnym od AGCO i będącym częścią Tribunals Ontario.

O Autorze

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL