Sprawy automatów do gier w sądach do zawieszenia?

Najczęściej czytane
Bartosz 22/08/2014

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2014

Polskie sądy mają problem z rozstrzyganiem spraw dotyczących legalności automatów do gry instalowanych poza kasynami. Problem polega na tym, że odpowiedni przepis ustawy antyhazardowej nie został notyfikowany w Komisji Europejskiej – twierdzą adwokaci Dawid Korczyński i dr Piotr Jóźwiak.

 

Przyjęcia przez sądy karne, że przepisy ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) mają charakter przepisów technicznych, nie powoduje, że krajowe sądy karne mogą odmówić ich zastosowania tylko z tego względu, że nie został dopełniony obowiązek ich notyfikacji Komisji Europejskiej.

Brak notyfikacji stanowi naruszenie konstytucyjnego trybu ustawodawczego, a zatem sądy karne prowadzące sprawy automatów do gier obowiązane są zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego ze stosownym pytaniem prawnym w tej mierze, zawieszając jednocześnie postępowanie, w którym miałoby dojść do zastosowania wadliwie ustanowionego przepisu.

Tak orzekł SN w wyroku z 28 marca 2014 r. (sygn. akt III KK 447/13) i wydają się, że tym samym został wyznaczony kierunek postępowania dla sadów karnych orzekających w sprawach automatów do gier.

Przypomnijmy, że uchwalona w ekspresowym tempie ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych reguluje warunki po spełnieniu których można urządzać gry na automatach. Od jej wejścia w życie, czyli 1 stycznia 2010 r. urządzane gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry o czym stanowi art. 14 ust 1 u.g.h., a działalność w tym zakresie może być prowadzona wyłącznie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom przywołanej ustawy, warunkom koncesji lub zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. i jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Wskazany art. 107 § 1 k.k.s. ma charakter blankietowy co oznacza, że nie stanowi on samodzielnej podstawy karania, ale o tym, czy popełniono przestępstwo skarbowe decydują przepisy ustawy o grach hazardowych, do których przepis kodeksu karnego skarbowego odsyła. Zatem by można było zarzucić osobie urządzającej lub prowadzącej gry na automatach popełnienie przestępstwa jej zachowanie musi być sprzeczne z przepisami ustawy o grach hazardowych.

Czytaj całość na: lex.pl

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

iwo

21:27
22/08/2014

No czyli teraz dopiero zacznie sie eldorado budek z automatami jest juz tysiace w kraju na kazdej ulicy to normalnie szok!!! tego ******* kaplice i Tuska za **** ******** to sa dopiero ******* narazic panstwo na tak milionowe straty z podatku oni maja to w d**** kase wzieli im sie w kielni zgadza a niech sie martwią inni!! Celników do kontroli na miasto jest 4 - 8 a w samym krakowie czy innych miastach jest ze 20 tys automatów i gdzie ci biedni celnuicy maja kontrolowac jak szef ich umoczył po uszy!! robi sie z nich idiotów ! Precz z tym c******* kaplicą!! widły mu dac i do gnoju b****** bo niema pojecia o zarabianiu pieniedzy dla panstwa polskiego!

G-Shock

13:45
23/08/2014

Unia nie klepmie na kozysc firm bo za durzo tego juz stoi a druga sprawa ze wspieranie szarej strefy. Donald wylize w brukseli komu trzeba i zalatwi to.

Operator

23:49
24/08/2014

Panowie, jak już się wypowiadacie na forum publicznym, to proszę Was nie kaleczcie aż tak języka polskiego. To świadczy tylko o Waszym poziomie.
E-PLAY.PL