Umożliwianie udziału w grze hazardowej osobie, która nie ukończyła 18 lat

Zgodnie z art. 110 b k.k.s, kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przepis chroni dobro osób niepełnoletnich.

Generalnie jest zakaz uczestniczenia nieletnich w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych.

W ustawie o grach hazardowych wskazano, że wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie muszą umieszczać w widoczny sposób przed wejściem i w miejscu urządzania gier informację o zakazie uczestniczenia nieletnich w grach hazardowych. W przypadku wątpliwości co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierująca ośrodkiem gier lub przez nią upoważniona, osoba sprzedająca losy lub inne dowody udziału w grach losowych oraz osoba przyjmująca zakłady wzajemne jest upoważniona do żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika gry hazardowej.

Są różne interpretacjami znamion tego przepisu.

Pierwszy sposób interpretacji jest taki, że wykroczenie te może popełnić jedynie osoba legalnie urządzająca lub prowadząca gry hazardowe – takie stanowisko sugerują przepisy zawarte w ustawie o grach hazardowych.

Drugi sposób interpretacji, to uznanie tego wykroczenia za powszechne, czyli że może popełnić je każdy, kto umożliwi nieletniemu grę i to niezależnie od tego, czy prowadzi legalną działalność związaną z hazardem, czy nie.

Osobiście skłaniam się ku drugiej opcji. Nietrudno sobie wyobrazić, że umożliwić grę hazardową może osoba niezwiązana w żaden sposób z grami hazardowymi, np. może użyczyć nieletniemu swojego dowodu osobistego do założenia konta gracza, a to powinno być karane.

Zaznaczenia wymaga, że czyn ten może być popełniony jedynie umyślnie – z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, czyli sprawca musi chcieć popełnienia tego czynu lub przewidując możliwość popełnienia takiego czynu, musi się na to godzić. Jeśli np. nieletni „pożyczy” dowód osobisty w celu założenia konta gracza od kogoś, kto nie będzie miał o tym pojęcia, to nie będzie to uznane za wykroczenie.

Z badań CBOS wynika, że symptomy uzależnienia od hazardu częściej mają nieletni i ludzie bardzo młodzi, niż starsi. Mając to na względzie, wszystkie podmioty urządzające gry hazardowe, powinny posiadać skuteczne sposoby na weryfikację wieku gracza.

Autor: Justyna Grusza-Głębicka

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.