Uwagi Sądu Najwyższego do ustawy hazardowej

Biuro Studiów i Analiz Sądu najwyższego przesłało do Kancelarii Sejmu swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o grach hazardowych.

Sąd Najwyższy w swojej opinii podzielił treść uwag na część zawierającą uwagi ogólne oraz część z uwagami do zmian w przepisach prawa karnego-skarbowego.

W części ogólnej zwrócono uwagę iż projektowane przepisy są w dużej mierze nieścisłe a także nieprecyzyjne. Przyjmuje się, że przepisy prawa powinny być formułowane w sposób na tyle jasny, aby adresat mógł bez trudności określić prawne konsekwencje swego postępowania. Jak podkreśla Sąd Najwyższy – niepewność co do treści nakładanych przez prawo obowiązków, spowodowana niestaranną legislacją została uznana za niedopuszczalną przez Trybunał Konstytucyjny.

Więcej czytaj na: e-play.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *