W WSA wygrywa spółka maltańska

Gry hazardowe
Marek 22/03/2013

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2013

Dotychczas publikowaliśmy wyroki sądów administracyjnych dotyczące skarg firm prowadzących gry na automatach o niskich wygranych. Wczoraj światło dzienne ujrzał wyrok WSA w Warszawie w sprawie firmy zarejestrowanej na Malcie. Temat – oczywiście hazard w internecie.

 

 

A oto sentencja wyroku. Szczegółów niestety nie znamy:

VI SA/Wa 2576/12 – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2013 r. sprawy ze skargi E. z siedzibą na Malcie na postanowienie Ministra Finansów z dnia […] października 2012 r. nr […] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet

1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia […] lipca 2012 r.;

2. stwierdza, że uchylone postanowienia nie podlegają wykonaniu;

3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącej E. z siedzibą na Malcie kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prorok

22/03/2013

Vincent i Jacek podobno w akcie zemsty planują wprowadzić zwiększenie podatku od wynagrodzeń Sędziów i Sędzin , a wszystko przez te niekorzystne wyroki no ale sędziów jakoś ukarać trzeba, bynajmniej tak uważają .
E-PLAY.PL