Czy nowelizacja ustawy hazardowej będzie powtórnie notyfikowana?

Gry hazardowe
Bartosz 31/05/2015

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2015

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej zwrócił się do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów z interwencją w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

W piśmie z 28 maja 2015 Pani Oktawia Budnik reprezentująca OZPBR zwraca uwagę, iż projekt z dnia 29 maja 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (druk 2927) był notyfikowany Komisji Europejskiej w trybie Dyrektywy 98/34/WE, niemniej w znacznie odmiennej treści, niż po wprowadzeniu zmian w toku spraw legislacyjnych w Sejmie.

„Aktualnie wobec 24 (!) poprawek, jakie zostały do tego projektu wniesione, proponowana regulacja istotnie różni się od tej, jaka była notyfikowana.(…)”

„Dyrektywa 98/34/WE nakłada na państwa członkowskie bezwzględny obowiązek informowania Komisji Europejskiej o projektach regulacji technicznych, przewiduje okresy status quo – „standstill”, podczas których Komisja Europejska i pozostałe państwa członkowskie (także przedsiębiorcy będący uczestnikami unijnego rynku wewnętrznego) mają możliwość zapoznania się z przedłożonymi projektami i przedstawienia uwag. (…)”

„Powyższe oznacza, że jeżeli projekt nie będzie ponownie notyfikowany Komisji Europejskiej w obecnym kształcie, to nawet jeżeli w zakresie wniesionych poprawek będzie materialnie zgodny z prawem unijnym, zostanie przyjęty do porządku krajowego w części regulacji technicznych jako nienotyfikowany, ponieważ nieznany pozostałym państwom członkowskim i operatorom z rynku wewnętrznego. Wobec tego będzie zawierał nieskuteczne regulacje, których pomimo mocy obowiązującej nie będzie wolno stosować.”

PISMO OZPBR Z 28 MAJA 2015

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnajmujący

20:43
31/05/2015

Nie rozumiem po co tracić energię i zwracać uwagę wszystkowiedzącym o ryzyku bezskuteczności nowelizacji. Niech przygotują kolejny bubel i kolejne lata korzystajmy na tym. Przecież alternatywą jest zakaz.
E-PLAY.PL