Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych

Artykuły Prawo hazardowe
Bartosz 23/10/2013

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2024

Przedstawiamy Państwu dwa opracowania dr. hab. Leszka Wilka, profesora Uniwersytetu Śląskiego, które ukazały się w czasopiśmie Prokuratury Generalnej: „Prokuratura i prawo” dotyczące problematyki sankcji i kar zawartych w ustawie o grach hazardowych.

1. „Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych”

„W artykule Autor przed analizą kar pieniężnych w ustawie o grach hazardowych omówił charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz kar pieniężnych. Reprezentuje pogląd, że jest to odpowiedzialność karna, a kary pieniężne mają charakter wyraźnie represyjny. Następnie przedstawił tryb orzekania tych kar. Wskazał, że zachowania opisane w art. 89 ustawy o grach hazardowych są tożsame z określonymi w art. 107 i 109 k.k.s. Uważa, że istnieje praktyczna możliwość dwukrotnego ukarania tej samej osoby fizycznej za ten sam czyn – raz na podstawie k.k.s. i drugi raz karą pieniężną z art. 89 ustawy o grach hazardowych, co wydaje się niedopuszczalne. Omawia też inne zbiegi przepisów tej ustawy i k.k.s.”

CAŁOŚĆ ARTYKUŁU

2. „Sankcje za złamanie zakazu reklamy i promocji hazardu”

„Przedmiotem artykułu jest problematyka zróżnicowanych sankcji grożących za złamanie zakazu reklamy gier hazardowych, przewidzianego w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Autor wskazuje na niedostatki legislacyjne regulacji tej ustawy, które powodują, że blankietowe przepisy k.k.s., przewidujące sankcje karne skarbowe, nie spełniają wymogów dostatecznej określoności czynu zabronionego.”

CAŁOŚĆ ARTYKUŁU

Źródło: pg.gov.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL