Wyniki Fortuny za I kwartał 2012

Gry
Marek 10/05/2012

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2012

Fortuna Entertainment Group odnotowała w I kwartale 2012 roku wygrane brutto w wysokości 30,7 mln euro, o 15,9% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (według wstępnych, nieaudytowanych danych finansowych). Rezultat ten został osiągnięty przy stabilnej sumie wpłaconych stawek, która osiągnęła łączną kwotę 113,8 mln euro w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku.

W I kwartale 2012 roku, całkowita EBITDA pozostała na stabilnym poziomie 8,4 mln euro, w tym wzrosła o 13,8% w segmencie zakładów sportowych – do 9,6 mln euro, natomiast przyjęła ujemną wartość (1,2 mln euro) w segmencie loterii.

 „Dwucyfrowy wzrost wygranych brutto i innych kluczowych wskaźników odnotowanych w segmencie zakładów sportowych, wynika w głównej mierze z widocznej ekspansji zakładów on-line na wszystkich głównych rynkach, na których działamy, w tym na rynku polskim, korzystającym z nowych regulacji. Ten czynnik – poparty stabilizacją w kanale detalicznym – umożliwia Fortunie osiąganie bardzo dobrych wyników, przy jednoczesnym, dalszym rozwoju oferty loterii w Czechach” – powiedział Wilf Walsh, wiceprezes zarządu i tymczasowy dyrektor generalny Fortuna Entertainment Group.

Zakłady sportowe

W pierwszych 3 miesiącach 2012 roku suma wpłaconych stawek z samych zakładów sportowych wyniosła 108,6 mln euro, o 4,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Chociaż liczba przyjętych zakładów w I kwartale 2012 roku spadła, to nadal przekracza kwoty odnotowane w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2011 roku. To pokazuje zachęcający rezultat, a kontynuacji tego pozytywnego trendu Fortuna spodziewa się w 2012 roku ze względu na piłkarskie mistrzostwa EURO 2012.

Wygrane brutto z samych zakładów sportowych wzrosły o 6,1% r/r i wyniosły 28,1 mln euro.

Odnotowane wyniki były stymulowane w szczególności przez rosnące przychody z zakładów sportowych on-line. Wygrane brutto z zakładów sportowych on-line w pierwszym kwartale 2012 roku wzrosły o 24,2% r/r, do 10,2 mln euro, głównie dzięki wzrostowi na rynkach polskim i czeskim.

Wygrane brutto za I kwartał 2012 roku z zakładów sportowych w kolekturach wyniosły 18 mln euro, o 1,9% mniej r/r. Umiarkowany spadek w zakresie wygranych brutto w kolekturach w widoczny był głównie na bardziej dojrzałym rynku czeskim, podczas gdy na Słowacji i w Polsce, sprzedaż naziemnej sieci kolektur pozostaje na stabilnym poziomie lub nieznacznie wzrasta (w przypadku Polski).

EBITDA z zakładów sportowych wyniosła 9,6 mln euro w I kwartale 2012 roku, co stanowi 13,8% wzrost w porównaniu do I kwartału 2011 roku. Wynika to z rosnącej rentowności i kontroli kosztów operacyjnych.

Zakłady sportowe – Polska

Udział Polski w ogólnej sumie wpłaconych stawek wyniósł 13,1% w I kwartale 2012 roku, w porównaniu do 11,9% udziału w analogicznym okresie 2011 roku. Suma wpłaconych stawek na rynku polskim sięgnęła 14,9 mln w pierwszych trzech miesiącach 2012, o 9,9% więcej niż w I kwartale roku ubiegłego. Dzięki wprowadzeniu zakładów sportowych on-line w Polsce pod koniec stycznia 2012 roku, Spółka była w stanie odwrócić spadkowy trend przyjętych zakładów z poprzednich okresów.

Wygrane brutto w Polsce zwiększyły się do 6,1 mln w I kwartale 2012 roku, co stanowi wzrost o 14,7% rok do roku. Wygrane brutto ze nowo wprowadzonych zakładów on-line wyniósł 619 tysięcy euro. Wygrane brutto z segmentu kolektur naziemnych w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale 2012 roku o 3,2% r/r i osiągnęły 5,5 mln euro.

Zmiany w polskim prawie dotyczące zakładów on-line umożliwiły uruchomienie internetowych zakładów na koniec stycznia 2012. Fortuna jako pierwszy bukmacher zaoferowała polskim klientom legalne zakłady on-line, a w ramach przygotowań do uruchomienia internetowej oferty tylko do stycznia 2012 roku zgromadziła 20.000 formularzy użytkowników, deklarujących zainteresowanie zakładami internetowymi w Fortunie. Obecnie ponad 9 000 użytkowników regularnie korzysta z oferty on-line.

W połowie marca 2012 roku, Fortuna zakłady bukmacherskie, polska filia Fortuna Entertainment Group NV uzyskała pozwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności w 80 nowych punktach bukmacherskich. Większość z nich należała wcześniej do Tipsport PL – spółki kontrolowanej przez TIPSPORT a.s. Przejęcie umożliwiło Fortunie rozszerzenie sieci detalicznej w Polsce do 474 punktów i osiągnięcie pozycji największego polskiego operatora zakładów pod względem liczby kolektur. Wynik z kolektur uprzednio należących do Tipsport będą w pełni konsolidowane od następnego kwartału wyników finansowych.

Loteria w Czechach

Suma wpłaconych stawek w segmencie loterii Fortuny osiągnęła 5,2 mln euro w pierwszych trzech miesiącach 2012 roku. Wygrane brutto z loterii wyniosły 2.6 mln euro. Rezultatów tych nie można porównać z I kwartałem 2011, gdy projekt loterii był w trakcje przygotowania.

W I kwartale 2012 Grupa odnotowała ujemny wskaźnik EBITDA z loterii wynoszący (1,2) mln euro, co było rezultatem kosztów uruchomienia projektu oraz marketingowych, jak również nakładów na dalszy rozwój sieci dystrybucji.

Wypłata dywidendy

Zarząd Fortuny na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Amsterdamie zdecydował, że podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 euro za akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 25 maja 2012 roku w Amsterdamie. Proponowany dzień dywidendy to 8 czerwca 2012 roku. W dniu 6 czerwca 2012 roku akcje będą notowane bez dywidendy. Faktyczna wypłata dywidendy ma nastąpić ostatecznie w dniu 25 czerwca 2012 roku.

źródło: Fortuna

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL