NOVOMATIC – ważny bodziec dla austriackiej gospodarki

W celu określenia ogólnego znaczenia gospodarczego NOVOMATIC dla Austrii przeprowadzone zostało kompleksowe badanie zlecone przez renomowany „Economica Institute for Economic Research”.

Celem było stworzenie rzetelnego zestawu danych, za pomocą których można obliczyć zarówno bezpośrednie, jak i multiplikatywne efekty ekonomiczne w całej sieci tworzenia wartości. Dyrektor ds. Badań, dr Anna Kleissner z Economica Institute, wraz z Haraldem Neumannem, dyrektorem generalnym NOVOMATIC AG, po raz pierwszy przedstawili ekonomiczny ślad firmy dla Austrii.

Wyniki pokazują, że NOVOMATIC wygenerowało wartość produkcji brutto w wysokości 1,3 miliarda euro w samym 2017 roku. Przy około 2,5 miliarda euro, wpływ na austriacką gospodarkę jest prawie dwa razy wyższy – wynikający z intensywnych współzależności dotyczących wstępnej pracy z firmami krajowymi i niskiego udziału importu. Wartość produkcji brutto obejmuje wartość wszystkich towarów i usług objętych procesem produkcyjnym.

Ponadto w 2017 r. wygenerowano bezpośredni wkład w tworzenie wartości w wysokości 517,7 mln EUR. Jeśli wziąć pod uwagę również skutki uruchomione wzdłuż łańcucha wartości w górę łańcucha dostaw oraz tzw. Efekty dochodowe, łączny wkład brutto w tworzenie wartości wynosi EUR. 998,5 miliona. Oznacza to, że każde 208 euro wygenerowane w Austrii można bezpośrednio lub pośrednio przypisać firmie NOVOMATIC.

Bezpośredni, pośredni i indukowany wkład tworzenia wartości firmy NOVOMATIC jest zatem dwa razy większy niż cały przemysł produkcji tekstyliów i w przybliżeniu równy tworzeniu wartości branży wydawniczej. Szczególnie Austria Dolna i Wiedeń czerpią korzyści z ekonomicznej siły wiodącej austriackiej firmy.

„Według naszej analizy tworzenia wartości, każde 94 euro w Dolnej Austrii i każde 238 euro w Wiedniu jest generowane przez NOVOMATIC”
– informuje Anna Kleissner.

NOVOMATIC zatrudnia obecnie 3 632 osoby w Austrii. Dwa dodatkowe zatrudnienia poza Grupą są powiązane z każdym zadaniem w NOVOMATIC poprzez integrację z krajowymi dostawcami, a także poprzez efekty konsumpcji i inwestycji.

„Poza naszą pionową integracją ponad 90 procent, jesteśmy również niezawodnym klientem i partnerem dla wielu firm w Dolnej Austrii”
– mówi Harald Neumann, dyrektor generalny NOVOMATIC AG, podsumowujący wyniki. NOVOMATIC zapewnia w ten sposób łącznie 11 322 miejsc pracy w Austrii. Odpowiada to w przybliżeniu liczbie osób zatrudnionych we wszystkich biurach podróży i organizatorach wycieczek.

Ze względu na silny wzrost w ostatnich latach, NOVOMATIC jest obecnie jednym z największych podatników w kraju. Działalność Grupy przyczyniła się w sumie 439,7 mln EUR bezpośrednio i pośrednio do wpływów podatkowych w Austrii w 2017 r. W ten sposób wkład fiskalny odpowiada w przybliżeniu łącznej kwocie podatku od zysków kapitałowych. Największe podatki: około 45,9 procent całkowitych wpływów podatkowych wydano na podatki od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne. Podatki od produktów stanowiły 19,7 procent, a VAT 18,2 procent.

Ponadto NOVOMATIC jest bardzo aktywny we wspieraniu instytucji społecznych i kulturalnych.

„Nie tylko jesteśmy dumni z naszego gospodarczego znaczenia, ale także ciężko pracujemy, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasz ślad społeczny. Dotyczy to również naszych pracowników, począwszy od tworzenia własnych programów szkoleniowych, takich jak „Corporate Coding Academy”, aż po inicjatywy, które podkreślają naszą odpowiedzialność jako pracodawcy „
– Neumann odnosi się do etykiety” Nestor Gold „za odpowiednią dla wieku pracę oraz znak jakości „Beruf und Familie” rodzinnego ministerstwa dla pracodawców przyjaznych rodzinie.

Źródło: novomatic.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *